Archive for the 'info' Category

Ordinacijski čas / Office Hours

Monday, January 31st, 2011

Ordinacijski čas:

vsak delovni dan razen torek od 07h - 15h
ob torkih od 11h - 18h.

Glavni kontaktni telefon:

02 / 5211 370