Farmacevtsko svetovanje več vredno kot zdravniški pregled

13 aprila, 2017

ZZZS plača  za srednje obsežen zdravniški  pregled celih 7,48 EU.

V to je zajet telesni pregled bolnika,  družinska in osebna anamneza , anamneza aktualnih in predhodnih zdravstvenih težav, pregled terpije in dokončno mnenje s  predpisanjem terapije. Za razširjen pregled bi dobili mogoče 1 EU več vendar je za  to potrebo opraviti  še nevrološki pregled bolnika kar je dodatno potrebnih še 25 min.

Za administrativni del  ZZZS plača 6,53 EU  za izpis izvida, za vnos bolnika v elektronsko evidenco, za izpis vseh mogočih dodatnih napotnic, evidenc, listin. Torej skupno zasluživa z administrativnim delavcem za prvi pregled za enega bolnika 14,01 EU za pol ure dela .

V eni uri zasluživa z administratorko 28,02 EU, manj kot si zaračuna farmacevt za svetovanje ob izdaji zdarvila. To so vse bruto cene.

To je manj, kot si zaračunajo serviserji medicinske opreme, katerih ena ura dela znaša 40 EU in toliko kot mi  zaračuna serviser domačega pralnega stroja.

To so vzeti podatki iz pogodbe Gastromedice in ZZZS po trenutno veljavnih predpisih in cenah.

Toliko v vednost kako ZZZS  ceni mnenje zdravnika specialista na podlagi  izkušnj, znanja  in  njegovega dela. To ni cena za medicinske preiskave, to je cena zdravniškega znanja, ki je očitno manj vredno od farmacevtskega znanja in od kateregakoli serviserja.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×